KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO, KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS

Koulutus noudattaa opetushallituksen valtakunnallisen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisen tutkinnon osan perusteita. Osatutkinnon laajuus on 20 osaamispistettä. Kouluttajina toimivat oppilaitosten opettajien lisäksi koulutetut kokemusasiantuntijat sekä järjestöjen edustajat.

 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp). ”Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen” on osatutkinto, jonka laajuus on 20 osp.

Koulutus antaa sinulle valmiudet:

  • hahmottaa kokemusasiantuntijuuden periaatteet ja monimuotoisuuden sekä merkityksen osana toimintaympäristöä

  • toimia monialaisen työyhteisön tai verkoston jäsenenä

  • toimia palvelujärjestelmässä

  • ohjata vertaisryhmää

  •  käyttää omaa kokemusasiantuntijuuttasi työvälineenä

  • arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja ammatillisuuttasi.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO

Koulutus järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkoston (Turun A-Kilta, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ja Varsinais-Suomen Sininauha ry) kanssa.

Jatkuva haku. Koulutus järjestetään kerran lukukaudessa (syksyllä ja keväällä), koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetus pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17–21. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu kolme seminaaria, jotka pidetään päivällä. Koulutus sisältää myös itsenäistä opiskelua. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokemusasiantuntijan ja vertaisohjaajana toimisen tehtäväalueiden mukaisessa ympäristössä. Minimissään harjoittelun kesto on 10 tuntia. Harjoittelu suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaisesti. Osallistujille ja aiemmin koulutuksen käyneillä on mahdollisuus tehdä näyttö. Jos haet suoraan näyttöön, voit hakea mukaan milloin tahansa.

Turun Kristillinen opisto

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään 4.10.2023 – 13.3.2024. Lähiopetusta on pääosin keskiviikkoisin klo 17.00–20.30 ja muutamana arkipäivänä. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oman tarinan kertominen. Opiskelu voi olla päätoimista tai sivutoimista.
Koulutuksen käyneillä on mahdollisuus suorittaa Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen (20 osp) näyttö, joka on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa.

Koulutuksen jälkeen:

Olet koulutettu kokemusasiantuntija. Voit hakea Varsinais-Suomen kokemusasiantuntijaverkostoon, jota kautta voit halutessasi saada kokemusasiantuntijan tehtäviä.