YläindeksiVERKOSTOSSA TOIMII 47 KOULUTETTUA KOKEMUSASIANTUNTIJAA, JOILLA ON LAAJASTI OMAKOHTAISTA KOKEMUSTIETOA ERILAISISTA PALVELUISTA (ASIAKASKOKEMUS) JA HAASTAVISTA ELÄMÄNTILANTEISTA.

KokemusPANKKI

Kokemusasiantuntijaa tai palvelupakettia tilatessasi voit halutessasi mainita elämäntilanteet ja/tai palvelut, joista haluat kokemusasiantuntijan jakavan kokemustietoa.

PALVELUT

 • sosiaalipalvelut
 • sosiaaliohjaus
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työpajatoiminta
 • päihdepalvelut
 • asumispalvelut
 • työllistymistä edistävät palvelut (TE-palvelut)
 • kuntouttava työtoiminta
 • toimeentulotuki
 • terveydenhuollon palvelut (terveysasemalla mielenterveys- tai päihdepalvelut)
 • psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelut osastohoito tai poliklinikkahoito
 • lääkehoito, katkaisuhoito, korvaushoito
 • kuntoutus (esim. psykoterapia, päihdekuntoutus)
 • vertaistuki (esim. 12 askeleen ohjelma, vertaisryhmätoiminta)
 • rikosseuraamus

HAASTAVAT ELÄMÄNTILANTEET

 • päihderiippuvuus
 • toiminnallinen riippuvuus (esim. pelaaminen)
 • läheisriippuvuus
 • mielenterveyden häiriö: mielialahäiriö
 • mielenterveyden häiriö: psykoosisairaus
 • persoonallisuushäiriö
 • neurokirjon haasteet
 • pitkittynyt työttömyys
 • asunnottomuus
 • köyhyys, taloudellinen niukkuus
 • yksinäisyys
 • lastensuojelun asiakkuus
 • rikollisuu
 • kiusaaminen (työpaikalla, koulussa…)
 • parisuhteen päättyminen
 • läheisen kuolema
 • itsetuhoinen käytös
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • vakava pitkäaikaissairaus tai vammautuminen
Lisätiedot ja kokemusasiantuntijatilaukset:
 • katit@vs-kokemusasiantuntijat.fi

 • Turun A-Kilta ry, Janina Rosten, janina@turunakilta.fi 040 488 92 25

 • Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry, Eeva Siivonen, eeva.siivonen@itu.fi 0400 969 393

 • Varsinais-Suomen Sininauha ry, Totti Räsänen, totti.rasanen@vs-sininauha.fi 040 549 38 13