Soveltavan taiteen vertaisryhmäohjaaja-koulutus 2020-2021

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ja Taiteen Sulattamo käynnistävät Turussa syksyllä 2020 yhdessä soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja –koulutuksen.

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä tai ryhmänohjaamisesta. Motivaatio kokeilla ja oppia uutta riittää.

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta: ryhmän ohjaaminen, soveltava taide, oman ohjaussuunnitelman kehittäminen ja testaaminen sekä vertaistyönohjaus harjoittelun aikana. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet perustaa itseään kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa.

Käytössä on Kulttuurin Verso – hankkeen ja ryhmätoiminnanjärjestäjän tuki ohjaustilanteessa.

Koulutus on ryhmänohjaamisen opiskelua toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin. Koulutus sisältää perusteet ryhmän ohjaamiseen, soveltavaan taiteeseen sekä taiteen soveltamiseen omassa vertaisryhmän ohjaamisessa.

Koulutuksen aikana suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta 4 x 1.5 tunnin työpaja, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa haluamassaan ryhmässä.
Koulutukseen sisältyy vertaistyönohjaus ja tuki oman ryhmän perustamiseen, aloittamiseen ja ohjaamiseen.

Mitä koulutuksesta saa?
Koulutuksen tavoitteena on löytää omat vahvuudet ohjaajana sekä konkreettisia työvälineitä ryhmän ohjaamiseen, tunnistaen haasteet, joita ryhmänvetäjä kohtaa työssään.

Koulutuksen aikana osallistuja pääsee kehittämään omaa ja uudenlaista ryhmätoimintaa. Välineitä taiteen soveltamiseen ryhmätoiminnassa.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet perustaa itseään kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa.

– Lähiopetuksen tuntimäärä: 120h (oppituntia)
– Oman ohjaussuunnitelma toteuttaminen: 12h
– Vertaistyönohjaus -tapaamiset: 3 x 2h
Lähikoulutus alkaa syksyllä 2020. Haku koulutukseen elokuussa.
Aika: kaksi kertaa viikossa (ma ja ke?) klo 15-19 (18 opetuskertaa/4h/kerta)

Lähikoulutuksen paikka: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry, Kohtaamispaikka, os. Hämeenkatu 28, TURKU.

Koulutukseen valitaan 10 – 12 henkilöä.

Sähköinen hakemuslomake.

Skip to content